Author - root

Tiến sĩ ĐẶNG HOÀNG GIANG

Là chuyên gia về phát triển, nhà hoạt động xã hội và tác giả chính luận Là phó giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển & Hỗ Trợ Cộng Đồng (CECODES), là một tổ chức vận động chính sách nhằm nâng cao chất lượng quản trị quốc...

Read more...

PGS. TS., BS. NGUYỄN ĐÌNH TÙNG

Phó Giám Đốc Trung Tâm Ung Bướu, BV Quốc Tế Trung Ương Huế, Chủ Tịch Hội Ung Thư Vú Huế. Nhiều năm tu nghiệp ở các trường đại học Y Khoa, Bệnh Viện uy tín của Mỹ. Có chứng chỉ về Phẫu Thuật Tạo Hình của Korean Academy. ...

Read more...
member_marcus

MARCUS MẠNH CƯỜNG VŨ

Sáng lập và chủ tịch tiệc phim YXINEFF (2010-2014) Là người khởi xướng chương trình “Khơi Nguồn Cảm Hứng – Inspiration”, kết nối các nghệ sĩ, các dự án độc lập nhằm lan truyền thông điệp giá trị cho cộng đồng. Tham gia (tuyển chọn) Dự Án: Thị...

Read more...

Tăng Nguyễn

Giờ anh không còn sợ hãi như lúc đầu nữa. Những lúc đau nhức anh lại cố gắng vui vẻ và lại nói lời yêu thương với ai đó… Sống nhẹ nhàng thôi, chuyện gì có thể bỏ qua thì hãy bỏ qua. Cuộc sống rốt cuộc đáng quý...

Read more...